Taxi

Lijnbusbaanontheffing Amsterdam

Wilt u als taxichauffeur in Amsterdam over de lijnbus- en trambanen rijden? Dan heeft u een Lijnbusbaanontheffing of Taxxxivergunning nodig.

Voorwaarden Lijnbusbaanontheffing / Taxivergunning Amsterdam

Voordat u de Taxivergunning / Lijnbusbaanontheffing kunt aanvragen, moet u bij het CBR het diploma 'Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam' halen. Als u deze examens heeft gehaald en aan de andere voorwaarden voldoet, dan kunt u bij de gemeente Amsterdam een Lijnbusbaanontheffing of Taxivergunning aanvragen.

Opleiding lijnbusbaanontheffing Amsterdam

Voordat u examen mag doen, moet u een eerst een opleiding volgen bij een door het CBR gecertificeerde opleider. Uw opleider registreert deze opleiding bij het CBR. U kunt dit controleren via Mijn CBR.

Vrijstelling opleiding taxi Amsterdam

Als u al een chauffeurskaart taxi heeft dan hoeft u maar 4 uur praktijkles te volgen in plaats van 8. Bij de praktijktraining moet u minimaal het genoemde aantal uren zelf rijden. Eventueel meerijden valt hier buiten.Opleiding lijnbusbaanontheffing Amsterdam

Diploma 'Medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam'.

Hiervoor moet u twee examens doen:Taxi Amsterdam theorie (TAT)Taxi Amsterdam praktijk (TAP)
Heeft u nog geen chauffeursdiploma, dan moet u ook het examen Taxi vakbekwaamheid theorie (TVT) halen.

Om het diploma te krijgen, moet u binnen 1 jaar slagen voor het theorie- en praktijkexamen. Het maakt nu niet uit in welke volgorde u de examens doet. Vanaf 1 september 2023 verandert dit. U moet dan eerst slagen voor uw theorie-examen(s) (TAT en indien nodig TVT), daarna mag u het praktijkexamen doen.

Een positieve uitslag van het praktijkexamen voor het medegebruik van de verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken gemeente Amsterdam geeft vrijstelling voor het wettelijke praktijkexamen voor de chauffeurskaart taxi. Andersom geldt de vrijstelling niet.

Rijbewijs B

U moet een geldig rijbewijs B (schakel of automaat) hebben. Hier mogen de volgende codes niet op staan: 100, 101 of 105.

Aangesloten zijn bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO)

Dit geldt alleen als u een Taxxxivergunning aanvraagt. Voor het examen hoeft u niet aangesloten te zijn bij een Toegelaten Taxiorganisatie.