Maritieme radiocommunicatie

Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B)

Met het beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B) kunt u gebruik maken van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren.

De apparatuur en het vaargebied zijn bepalend voor welk certificaat nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom).

Voor het beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B) moet u drie examens behalen:

Theorie-examen Marifonie Basis (MC)Theorie-examen Marcom-B module GMDSS (MB-GMD)Praktijkexamen Marcom-B (MB-P)

Waar kan ik het bedieningscertificaat aanvragen?

Als u geslaagd bent voor het examen, moet u uw bedieningscertificaat aanvragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI)

Hoe kan ik de zendapparatuur registreren?

Zodra u uw bedieningscertificaat heeft ontvangen, kunt u het gebruik van uw zendapparatuur registreren bij de RDI. Hierna ontvangt u van de RDI een brief met een registratiebewijs, en met de identificatiecodes die u in de marifoon of andere apparatuur moet programmeren. Zorg ervoor dat u uw bedieningscertificaat en registratiebewijs altijd bij u heeft als u gaat varen.