Radiocommunicatie

Maritieme radiocommunicatie

Om gebruik te mogen maken van een marifoon of andere maritieme radioapparatuur heeft u een bedieningscertificaat nodig.

Bedieningscertificaten voor radioapparatuur op het water

Er zijn drie soorten bedieningscertificaten voor radioapparatuur op het water. De apparatuur en het vaargebied zijn bepalend voor welk certificaat nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom).

Marifonie basis

Voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op vooral de binnenwateren. Voor Marifonie basis moet u één examen behalen:

Theorie-examen marifonie basis (MC)

Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B)

Voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren. Voor Marcom-B moet u drie examens behalen:

Theorie-examen marifonie basis (MC)Theorie-examen Marcom-B module GMDSS (MB-GMD)Praktijkexamen Marcom-B (MB-P)

Algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie
(Marcom-A)

Voor het gebruik van frequentieruimte op zee. Voor Marcom-A moet u drie examens behalen:

Theorie-examen Marcom-A module voorschriften, procedures en techniek (MA-VPT)Theorie-examen Marcom-A module Engels (MA-ENG)Praktijkexamen Marcom-A (MA-P)

Waar worden de theorie-examens afgenomen?

Per 1 juli 2023 worden de theorie-examens afgenomen door het CBR. Theorie-examens t/m 30 juni 2023 worden nog afgenomen door de opleider. Informatie hierover vindt u op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom).

Zie ook: CBR-locaties voor de examens maritieme radiocommunicatie

Waar worden de praktijkexamens afgenomen?

Het praktijkexamen voor Marcom-B en Marcom-A wordt afgenomen bij een door het CBR erkende opleider.

Algemene informatie

Direct downloaden

Ik zoek informatie over radiozendamateur

feedback