Radiocommunicatie

Maritieme radiocommunicatie

Om gebruik te mogen maken van een marifoon of andere maritieme radioapparatuur heeft u een bedieningscertificaat nodig.

Bedieningscertificaten voor radioapparatuur op het water

Er zijn drie soorten bedieningscertificaten voor radioapparatuur op het water. De apparatuur en het vaargebied zijn bepalend voor welk certificaat nodig is. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom).

Basiscertificaat Marifonie

Voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op vooral de binnenwateren. Voor het Basiscertificaat Marifonie moet u één examen behalen:

Theorie-examen marifonie basis (MC)

Beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B)

Voor het gebruik van maritieme frequentieruimte op de binnenwateren en vooral de kustwateren. Voor Marcom-B moet u drie examens behalen:

Theorie-examen marifonie basis (MC)Theorie-examen Marcom-B module GMDSS (MB-GMD)Praktijkexamen Marcom-B (MB-P)

Algemeen certificaat maritieme radiocommunicatie
(Marcom-A)

Voor het gebruik van frequentieruimte op zee. Voor Marcom-A moet u drie examens behalen:

Theorie-examen Marcom-A module voorschriften, procedures en techniek (MA-VPT)Theorie-examen Marcom-A module Engels (MA-ENG)Praktijkexamen Marcom-A (MA-P)

Vrijstelling mogelijk?

Wanneer u al in het bezit bent van het basiscertificaat marifonie en het beperkt certificaat maritieme radiocommunicatie (Marcom-B) wilt behalen, bent u vrijgesteld voor het theorie-examen Marifonie Basis.

Er zijn echter geen vrijstellingen mogelijk op basis van andere (Nederlandse of buitenlandse) examens, diploma’s of certificaten.

Algemene informatie

Direct downloaden

Ik zoek informatie over radiozendamateur