Ondernemer goederenvervoer

Wijzigingen Wegvervoer Goederen en Internationaal Goederen in 2018

Binnen de ondernemersexamens hebben we aantal veranderingen doorgevoerd.

Herverdeling van onderwerpen

Met ingang van 15 april 2018 wordt een herverdeling van onderwerpen toegepast op de examenmodules Wegvervoer Goederen en Internationaal Goederen. Deze examens gaan verder onder de naam Wegvervoer Goederen deel 1 (WG-1) en Wegvervoer Goederen deel 2 (WG-2).

Inhoud van de examens

De examenstof zelf verandert niet; slechts de verdeling van de onderwerpen over de twee examenmomenten is nieuw. Wel is een aantal onderwerpen komen te vervallen.

Overgangsregeling

Voor kandidaten die al aan het examentraject zijn begonnen geldt de volgende overgangsregeling:

  • kandidaten die het examen Wegvervoer Goederen hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om het examen Internationaal Goederen te behalen;
  • kandidaten die het examen Internationaal Goederen hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om het examen Wegvervoer Goederen te behalen;
  • kandidaten die midden in het examentraject zitten maar op 15 april 2018 Wegvervoer Goederen EN Internationaal Goederen nog niet hebben behaald gaan per 15 april 2018 direct over op Wegvervoer Goederen deel 1 en Wegvervoer Goederen deel 2.
  • bezitters van het getuigschrift Nationaal die in de huidige situatie het examen Internationaal Goederen moeten doen om het getuigschrift Nationaal om te zetten in een Eurogetuigschrift kunnen dit doen tot 
    15 april 2019. Na die datum leggen zij zowel de examens Wegvervoer Goederen deel 1 als deel 2 af om deze omzetting te realiseren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de overgangsregeling? Neemt u dan contact met ons op via het mailadres klantenservice.ccv@cbr.nl of telefonisch via 088 227 77 00.