Ondernemer personenvervoer bus

Wijzigingen Wegvervoer Bus en Internationaal Bus in 2018

Binnen de ondernemersexamens hebben we aantal veranderingen doorgevoerd.

Herverdeling van onderwerpen

Met ingang van 15 april 2018 is een herverdeling van onderwerpen toegepast op de examenmodules Wegvervoer Bus (WB) en Internationaal Bus (IB). Deze examens gaan verder onder de naam Wegvervoer Bus Deel 1 (WB-1) en Wegvervoer Bus Deel 2 (WB-2).

Inhoud van de examens

De examenstof zelf veranderd niet; slechts de verdeling van de onderwerpen over de twee examenmomenten is nieuw. Wel zijn een aantal onderwerpen komen te vervallen.

Overgangsregeling

Voor kandidaten die al aan het examentraject zijn begonnen geldt de volgende overgangsregeling:

  • kandidaten die het examen Wegvervoer Bus hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om het examen Internationaal Bus te behalen;
  • kandidaten die het examen Internationaal Bus hebben behaald op 15 april 2018 krijgen tot 15 april 2019 de tijd om het examen Wegvervoer Bus te behalen;
  • kandidaten die midden in het examentraject zitten maar op 15 april 2018 Wegvervoer Bus 
    EN Internationaal Bus nog niet hebben behaald gaan per 15 april 2018 direct over op Wegvervoer Bus Deel 1 en Wegvervoer Bus Deel 2;
  • bezitters van het getuigschrift Nationaal die in de huidige situatie het examen Internationaal Bus moeten doen om het getuigschrift Nationaal om te zetten in een Eurogetuigschrift kunnen dit doen tot 15 april 2019. Na die datum leggen zij zowel de examens Wegvervoer Bus Deel 1 als Deel 2 af om deze omzetting te realiseren.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de overgangsregeling? Neemt u dan contact met ons op via het mailadres klantenservice.ccv@cbr.nl of telefonisch via 088 227 77 00.