Vrijstelling ondernemersexamens

Werkervaring of eerder verworven competenties

Als u denkt op basis van werkervaring in aanmerking te komen voor vrijstelling van een van de modules, kunt u met een EVC-procedure uw werkervaring laten omzetten in een ervaringscertificaat. Met het ervaringscertificaat wordt uw opleidingsniveau officieel aangetoond.

Mocht u besluiten een EVC-procedure te doorlopen en na afloop daarvan een ervaringscertificaat ontvangen, mail deze dan samen met uw vrijstellingsverzoek naar klantenservice.ccv@cbr.nl. Het CBR beslist of het opleidingsniveau en de inhoud van de werkprocessen voldoen aan de vrijstellingseisen (minimaal hoger of technisch onderwijs en 80% overeenstemming met de exameneisen van de betreffende module).

Meer informatie over Erkenning van verworven competenties kunt u vinden op www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl.

feedback