Vrijstelling ondernemersexamens

Procedure en aanvraagformulier vrijstelling STL/MTL of logistiek supervisor

De procedure voor het aanvragen van de vrijstelling is als volgt:

  1. Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van relevante diploma(’s) en cijferlijst(en) * naar: klantenservice.ccv@cbr.nl. Vermeld als onderwerp van de e-mail ‘Verzoek beoordeling vrijstelling’.

Of stuur het per post naar:
CBR divisie CCV
T.a.v. serviceteam-vrijstellingen
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

* Het CBR kan steekproefsgewijs de echtheid van de documenten controleren als er wordt getwijfeld aan de echtheid van de toegezonden documenten. Niet leesbare en onvolledige aanvragen nemen wij niet in behandeling.
  1. Als wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen vijf werkdagen per e-mail een betalingsverzoek. Voor actuele prijzen kijkt u onder Administratieve tarieven bij Tarieven ondernemer goederen, bus en afvalstoffen.

  2. Pas na betaling, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Wij streven ernaar om uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, af te handelen.

  3. Wij informeren u per e-mail over de (eventuele) toekenning van een vrijstelling, dan wel afwijzing.

Aanvraagformulier beoordeling vrijstelling STL/MTL of logistiek supervisor