Ondernemers

Vrijstelling ondernemersexamens

Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling van één of meerdere ondernemersexamen(s). Wilt u voor meerdere ondernemersexamens een beoordeling tot vrijstelling aanvragen? Dan dient u voor elk ondernemersexamen waarvoor u een beoordeling aan wilt vragen, een apart aanvraagformulier te gebruiken. En betaalt u per ondernemersexamen waarvoor u een beoordeling tot vrijstelling aanvraagt € 26,35.

Lees hieronder hoe u een beoordeling op basis van getuigschrift, diploma of werkervaring aanvraagt.

 • Als u de mbo-4 opleiding Specialist Transport en Logistiek (STL, crebo 25777, cohort 2022-2023) of Manager Transport en Logistiek (MTL, crebo 25379, cohort 2021-2022) met voldoendes (minimaal 5,5) hebt afgerond, kunt u hieronder uw 'Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg' aanvragen. Extra voorwaarde hierbij is dat het examenplan van de school waar u de STL of MTL opleiding heeft gevolgd, goedgekeurd is.

  Heeft u uw diploma voor de mbo-4 opleiding Logistiek supervisor (crebo 25776, cohort 2022-2023) met voldoendes (minimaal 5,5) behaald? Dan kunt u met hetzelfde formulier vrijstelling aanvragen voor de twee ondernemersexamens Bedrijfsmanagement en Personeelsmanagement.

  Voor zowel de aanvraag van het Getuigschrift van vakbekwaamheid op basis van uw mbo-4 diploma STL/MTL, als voor de aanvraag van vrijstelling voor Bedrijfsmanagement en Personeelsmanagement op basis van uw mbo-4 diploma Logistiek supervisor, betaalt u slechts eenmalig het geldende vrijstellingstarief. Voor actuele prijzen kijkt u onder Administratieve tarieven bij Tarieven ondernemer goederen, bus en afvalstoffen.

  Procedure en aanvraagformulier vrijstelling STL/MTL of Logistiek Supervisor

 • Vrijstelling voor één of meerdere ondernemersexamen(s) is mogelijk als u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Zo moet uw diploma minimaal van een, aan de ondernemersexamens, gelijkwaardig niveau zijn. De gelijkwaardigheid moet zowel (vak)inhoudelijk als op onderwijsniveau (minimaal mbo-4 niveau) aangetoond kunnen worden. Om deze reden dient de inhoud van de behaalde opleiding minstens 80% overlap te hebben met de exameneisen van het ondernemersexamen. Op de vrijstellingslijst, vindt u opleidingen en diploma’s die mogelijk recht op vrijstelling geven. Staat uw diploma niet op de vrijstellingslijst, dan dient u voor de beoordeling aanvullende informatie aan te leveren, zoals exameneisen, toetsmatrijzen, leerdoelen en/of kwalificatiedossiers van uw behaalde opleiding(en).

  Wilt u voor meerdere ondernemersexamens een beoordeling tot vrijstelling aanvragen? Dan dient u voor elk ondernemersexamen waarvoor u een beoordeling aan wilt vragen, een apart aanvraagformulier te gebruiken. En betaalt u per ondernemersexamen waarvoor u een beoordeling tot vrijstelling aanvraagt € 26,35.

  Procedure en aanvraagformulier beoordeling vrijstelling

 • Als u denkt dat u door werkervaring in aanmerking kunt komen voor vrijstelling van een ondernemersexamen, kunt u een EVC-procedure starten via het nationaal kenniscentrum EVC. Hierin wordt gekeken welke ervaring en competenties u al heeft op minimaal mbo-4 niveau. Deze worden vastgelegd in een ervaringscertificaat. Met dit ervaringscertificaat kunt u bij ons een beoordeling tot vrijstelling aanvragen. Let op: dit certificaat biedt géén garantie voor vrijstelling. Stuur het certificaat, samen met het aanvraagformulier beoordeling vrijstelling, naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

  Meer informatie over het EVC (Erkenning van verworven competenties) kunt u vinden op www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl.