Ondernemer personenvervoer bus

Examen Calculatie Bus

Voor kandidaten die het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg willen halen.

Wat wordt getoetst?

U krijgt onder andere vragen over:

  • Kostenberekeningen en kostprijscomponenten
  • Vaststellen verkoopprijs

Hoe ziet het examen eruit?

Het theorie-examen duurt 90 minuten. De examens zien er als volgt uit:

Het computerexamen bestaat uit 20 gesloten examenvragen met 5 antwoordmogelijkheden en is verdeeld over 4 onderdelen. U kunt totaal 115 punten behalen.

• 11 meerkeuzevragen over berekeningen m.b.t. het voertuig.
• 3 meerkeuzevragen over berekeningen loonkosten.
• 3 meerkeuzevragen over totale kosten.
• 3 meerkeuzevragen over wisselende onderwerpen.

Met ingang van 1 juli 2019 is het schriftelijke examen Calculatie Bus komen te vervallen.

Wat zijn de toelatingseisen voor het examen?

U moet in Nederland wonen of een professionele link hebben met Nederland.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

U krijgt van het CBR:

  • rekenmachine (type Ibico 082X)
  • kladpapier, potlood en gum

Wanneer ben ik geslaagd?

U bent geslaagd als u 55% van het totaal aantal punten heeft behaald (64 van de 115 punten).

Wanneer krijg ik de uitslag?

De uitslag ziet u direct op uw scherm na afloop van het examen. U ontvangt het uitslagformulier per mail. Hier vindt u informatie over de hoeveelheid fout beantwoorde vragen. Onder ‘resultaat’ bekijkt u het aantal punten dat u heeft behaald.

Hoe lang is de uitslag van het examen geldig?

De uitslag is 5 jaar geldig.

Kan ik een examen met extra tijd of individueel schriftelijk examen doen?

Ja.

Kijk hier voor informatie over examen met extra tijd en individueel schriftelijk examen.

Wat kost het?

€ 156,85

Toeslag bij extra tijd: € 12,00

Toeslag bij individueel schriftelijk* examen Ondernemersexamens (Financieel Management/Calculatie) € 156,85

*individueel schriftelijk is een mondeling examen met een examinator

feedback