Ondernemer personenvervoer bus

Examen Calculatie

Voor wie?

Voor kandidaten die het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg willen halen.

Per 2 oktober 2023 zijn de examens Calculatie Goederen en Calculatie Bus samengevoegd tot één examen. Indien u reeds het examen Calculatie Goederen of Calculatie Bus heeft behaald, hoeft u niet óók nog het examen Calculatie te behalen. Tenzij de geldigheid van uw examen Calculatie Goederen of Calculatie Bus is verlopen en u nog een van de overige vijf Ondernemersexamens moet behalen voor het verkrijgen van het getuigschrift.

Wat wordt getoetst?

U krijgt onder andere vragen over:

  • Kostenberekeningen en kostprijscomponenten
  • Vaststellen verkoopprijs

Exameneisen Calculatie

Voorbeeldvragen Calculatie

Hoe ziet het examen eruit?

Het theorie-examen duurt 90 minuten en is vanaf maandag 30 oktober 2023 de gehele maandag af te leggen (nog wel 1 keer in de twee weken). Hierdoor is het examen niet op elke CBR theorie locatie beschikbaar. Het volledige overzicht van deze locaties vindt u hier.

Vanaf 2 oktober 2023 zijn de examens Calculatie Goederen en Calculatie Bus samengevoegd tot één examen: Calculatie. Dit samengevoegde examen ziet er als volgt uit:

  • 5 losse vragen. Dit kunnen zowel invul- als meerkeuzevragen zijn.
  • 5 casus met elk 3 vragen. Dit kunnen zowel invul- als meerkeuzevragen zijn.

Het merendeel van de cases en losse examenvragen heeft betrekking op Goederen. Eén case of drie losse vragen gaan over Bus. Voor beide onderwerpen geldt dat alle benodigde gegevens om de examenvraag te kunnen beantwoorden in de case of losse vraag staan.

Wat zijn de toelatingseisen voor het examen?

U moet in Nederland wonen of een professionele link hebben met Nederland.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

U krijgt van het CBR:

  • rekenmachine (type Ibico 082X)
  • kladpapier, potlood en gum

Handleiding Ibico 082X

Wanneer ben ik geslaagd?

U bent geslaagd als u 55% van het totaal aantal punten heeft behaald (64 van de 115 punten).

Wanneer krijg ik de uitslag?

De uitslag ziet u direct op uw scherm na afloop van het examen. U ontvangt het uitslagformulier per mail. Hier vindt u informatie over de hoeveelheid fout beantwoorde vragen. Onder ‘resultaat’ bekijkt u het aantal punten dat u heeft behaald.

Hoe lang is de uitslag van het examen geldig?

De uitslag is 5 jaar geldig.

Kan ik een examen met extra tijd of individueel schriftelijk examen doen?

Ja.

Kijk hier voor informatie over examen met extra tijd en individueel schriftelijk examen.

Wat kost het?

Regulier examen: € 164,50

Toeslag bij extra tijd: € 12,35

Toeslag bij individueel schriftelijk examen Ondernemersexamens (Financieel Management/Calculatie) € 164,35

Hoe kan ik reserveren?

Via uw opleider

Neem contact op met uw opleider voor het reserveren van een examen.

Via Mijn CBR

Een examen reserveren doet u via Mijn CBR.

Aanvraagformulier

Alleen als u in het buitenland woont of om andere redenen geen DigiD heeft, dan kunt u een examen aanvragen via het aanvraagformulier. Stuur het formulier naar het CBR. Als het CBR uw aanvraag heeft ontvangen en beoordeeld, krijgt u een brief met verzoek tot betaling. Na ontvangst van de betaling zal het CBR uw examen indelen.

Lesmateriaal

Heeft u vragen of opmerkingen over uw lesmateriaal? Hierover kunt u contact opnemen met uw opleider of de uitgever van het lesmateriaal.