Ondernemer goederenvervoer

Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg

Voor wie?

Iedereen die als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer aan de slag wilt, moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén hiervan is het hebben van een Eurovergunning. Deze vraagt u aan via de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Voor het verkrijgen van de Eurovergunning, moet u onder andere het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg hebben. Deze kunt u bij het CBR behalen.

Hoe verkrijg ik het getuigschrift van vakbekwaamheid?

U behaalt het getuigschrift van vakbekwaamheid als onderstaande zes examens met succes zijn afgelegd;

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie*
  • Financieel Management
  • Personeelsmanagement
  • Wegvervoer Goederen Deel 1
  • Wegvervoer Goederen Deel 2

*Ook als u het examen Calculatie Goederen (ONCG) heeft behaald en de uitslag is nog geldig, telt deze voor het getuigschrift van vakbekwaamheid. Het is dan dus niet nodig om óók het examen Calculatie nog te behalen.

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet. Wel moet u binnen vijf jaar slagen voor alle examens. De resultaten van de behaalde examens blijven vijf jaar geldig.

Wanneer ontvang ik het getuigschrift van vakbekwaamheid?

Nadat u alle zes examens heeft behaald, ontvangt u automatisch het getuigschrift van vakbekwaamheid. Deze wordt u binnen vijf werkdagen per post toegezonden. U hoeft hiervoor dus niets aan te vragen.

Hoe lang is het getuigschrift van vakbekwaamheid geldig?

Het getuigschrift van vakbekwaamheid blijft voor onbepaalde tijd geldig.

Hoe vraag ik een duplicaat aan van mijn getuigschrift van vakbekwaamheid?

Mocht uw getuigschrift van vakbekwaamheid verloren of gestolen zijn, dan kunt u een duplicaat aanvragen.

Duplicaat aanvragen

Kan ik in aanmerking komen voor vrijstelling van het getuigschrift van vakbekwaamheid?

Vrijstelling voor ondernemersexamens