Afvalstoffen

Vakdiploma Afvalstoffen

Bedrijven die bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, verhandelen en/of hierin bemiddelen, moeten vermeld staan op de landelijke lijst van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB-lijst). De NIWO behandelt de aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst.

Om op de VIHB-lijst te komen, moeten bedrijven aan een aantal criteria voldoen. Als een van uw ondernemingsactiviteiten uitsluitend draait om het verhandelen van afvalstoffen en/of bemiddelen hierin, dan moet het bedrijf voldoen aan de eis van vakbekwaamheid. Hiervoor is het Vakdiploma afvalstoffen nodig.

Voorwaarden Vakdiploma Afvalstoffen

Om het vakdiploma Afvalstoffen te krijgen moet u het examen Afvalstoffen behalen.
U ontvangt van CCV automatisch het diploma, deze wordt u per post toegezonden. U hoeft hiervoor niks aan te vragen.

Het vakdiploma blijft voor onbepaalde tijd geldig.