Afvalstoffen

Vakdiploma

Bedrijven die bedrijfsafval of gevaarlijke afvalstoffen inzamelen, vervoeren, en/of hierin handelen of bemiddelen, moeten aan een aantal criteria voldoen. Één daarvan is vakbekwaamheid.Hiervoor is het vakdiploma Afvalstoffen nodig. Dit vakdiploma behaalt u door het examen Afvalstoffen met succes af te ronden.