Ondernemers

Buitenlandverklaring

Als u uw ondernemersexamen heeft gehaald en u wilt uw getuigschrift in het buitenland gebruiken, dan kunt u een Buitenlandverklaring aanvragen.

De Buitenlandverklaring is in het Engels. Er wordt in verklaard dat u voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de verordening (EG) nr. 1071/2009. In de verklaring staan ook uw persoonsgegevens en certificaatnummer(s).

Hoe?


Vul het onderstaande formulier in voor een buitenlandverklaring.

Aanvraagformulier algemeen duplicaat document (m.u.v. binnenvaart)
Het formulier stuurt u samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

CBR, divisie CCV
T.a.v. CCV Ondernemers
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

U kunt het formulier en uw identiteitsbewijs ook inscannen en mailen naar klantenservice.ccv@cbr.nl

Kosten

Het CBR brengt per buitenlandverklaring in rekening:

€ 26,35

In het aanvraagformulier vindt u meer informatie over het betalen van deze kosten.

Hoe lang?

U ontvangt uw buitenlandverklaring binnen twee weken, nadat wij het volledig ingevulde aanvraagformulier en uw betaling hebben ontvangen. De buitenlandverklaring wordt verstuurd naar uw BRP-adres (Basisregistratie persoonsgegevens). Dit is het adres waarop u staat ingeschreven bij de gemeente.