Code 95 voor opleiders

Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Het ‘Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR’ is vernieuwd. Dit raamwerk beschrijft hoe het CBR toezicht houdt op de naleving van de nascholingseisen en erkenning van opleidingsinstituten en welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er zijn tegen opgelegde maatregelen. Het vernieuwde raamwerk heeft een betere leesbaarheid en een vernieuwd sanctiemodel.Het nieuwe raamwerk treedt per
1 januari 2018 in werking. Opleiders vinden hierover meer informatie op TOP internet.

Voordat u als opleider een nascholingscursus mag geven, moet u door het CBR erkend worden. Ook de nascholingscursus die u wilt geven moet u laten certificeren. De eisen en voorwaarden voor het laten certificeren en uitvoeren van nascholingscursussen staan in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Wijzigingen in het Raamwerk worden twee per jaar doorgevoerd, te weten op
1 januari en 1 juli.

Aanvragen certificering nascholingscursus

Wilt u een certificering voor een nascholingscursus aanvragen?

Volg de stappen

Uitvoeren van een nascholingscursus

Wilt u een gecertificeerde nascholingscursus gaan geven?

Wat moet u hier voor doen?

Wijzigen / aanvullen bestaande certificering

Wilt u een wijziging of aanvulling doorvoeren in het opleidingsplan van een bestaande certificering nascholingscursussen?

Volg de stappen

Populaire downloads

feedback