Code 95 behouden

Vervallen vrijstelling code 95

Lees de laatste berichtgeving (19 maart 2020):
Vervallen vrijstelling code 95 - invoering wetswijziging vertraagd

Bent u geboren voor 1 juli 1955 en heeft u de code 95 op uw rijbewijs staan? Dan heeft u in augustus 2019 een brief ontvangen van het ministerie.

Wat is er aan de hand?

U heeft op uw rijbewijs de zogeheten code 95 staan. De code 95 is het bewijs van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Deze heeft u ooit, vanwege uw leeftijd, voor de duur van uw rijbewijs automatisch gekregen.

De Europese Commissie vindt dat het automatisch geven van de code 95 niet had mogen plaatsvinden. Daarom moet de Nederlandse overheid dit terugdraaien. De Rijksoverheid wil dat doen met een wetswijziging, die waarschijnlijk per 1 april 2020 ingaat.

Als u geen actie onderneemt, zal door deze wetswijziging uw code 95 niet langer geldig zijn. Zonder een geldige code 95 mag u niet uw beroep van beroepschauffeur uitoefenen. Uw rijbewijs zelf blijft overigens wel geldig. Uitgebreide informatie hierover leest u op de website van de Rijksoverheid voor als u chauffeur bent en als u geen chauffeur (meer) bent.

Wat betekent dit voor uw rijbewijs?

Wilt u na 1-4-2020 niet (meer) beroepsmatig blijven rijden?

Bent u geen beroepschauffeur op een bus of vrachtwagen? En bent u niet van plan na 1 april 2020 nog beroepsmatig te rijden? Dan heeft u geen nieuwe code 95 op uw rijbewijs nodig. U dient wel na de inwerkingtreding van de wet bij de gemeente een nieuw rijbewijs zonder code 95 aan te vragen.

Dit zijn hiervoor de mogelijkheden:

  1. Het rijbewijs vervangen zonder verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs. Daarvoor is geen Verklaring van Geschiktheid van het CBR nodig.
  2. U kunt het rijbewijs vervroegd verlengen met behoud van rijbewijscategorie C en/of D. In dat geval moet u, liefst digitaal bij MijnCBR.nl, een gezondheidsverklaring indienen om een Verklaring van Geschiktheid (VvG) te krijgen. Ook heeft u dan een medische keuring nodig. Het advies is om voor de keuring naar een arbo-arts te gaan die is aangesloten bij het Zorgdomein. Houd er daarbij rekening mee dat het CBR een langere termijn hanteert voor de afgifte van de VvG. Hoewel er nog geen duidelijkheid bestaat over het exacte moment waarop de wet in werking treedt, is het advies om uiterlijk 1 november 2019 de gezondheidsverklaring in te dienen. Meer informatie vindt u op www.cbr.nl.
  3. Het rijbewijs vernieuwen zonder VvG. In dat geval worden de categorieën C(1)/D(1), al dan niet met aanhanger, niet verlengd. U kunt later altijd opnieuw de categorieën voor vrachtwagen en bus terugkrijgen als u alsnog een VvG aanvraagt.

De wetswijziging wordt waarschijnlijk begin 2020 in het parlement behandeld. U ontvangt daarna per brief nadere informatie over het moment waarop de wet in werking treedt en u een nieuw rijbewijs bij de gemeente kunt aanvragen.

Wilt u na 1-4-2020 wel beroepsmatig blijven rijden?

Bent u nu wel beroepsmatig als buschauffeur of vrachtwagenchauffeur aan het werk, dan moet u in actie komen. Tenminste als u na 1 april 2020 nog als beroepschauffeur actief wilt blijven. Dat kan zijn op fulltime of parttime basis of als oproepkracht. U moet ervoor zorgen dat u na de wetswijziging een geldige code 95 op uw rijbewijs heeft. Het is namelijk strafbaar om als beroepschauffeur te rijden zonder een geldige code 95.

Wat moet u doen om ook na 1-4-2020 als beroepschauffeur te blijven rijden?

Om na 1-4-2020 als beroepschauffeur te mogen blijven rijden moet u of uw basiskwalificatie halen of u moet nascholing volgen. In de brief van het ministerie staat beschreven wat u moet doen.

Meer informatie over nascholing volgen

Meer informatie over basiskwalificatie halen

feedback