Beroepsvliegers

Overbruggingsexamens militairen

Voor houders van militaire brevetten is het mogelijk om bij het CBR theorie overbruggingsexamens af te leggen. Als de examens met succes worden afgerond, ontvangt de kandidaat een theorieverklaring, en dat is een van de vereisten voor het omzetten van het militaire brevet in een burger vliegbrevet. Er is een overbruggingsexamen voor drie categorie√ęn vliegers, namelijk: transport, jet en helicopter.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen we u naar ILT.

Voorwaarden omzetten militair brevet

Houders van een militair bewijs van bevoegdheid moeten binnen 12 maanden na het verlaten van de dienst de vrijstellingen hebben behaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kiwa, zie Kiwa Register

Opleiding

U moet een bridgecourse volgen bij een approved training organisation (ATO). De bridgecourse wordt afgerond met een theorie-examen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De leeftijd is afhankelijk van het brevet (ATPL of CPL).

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring Theorie. Hiervoor moet u 1 overbruggingsexamen afleggen en behalen in de betreffende categorie:

TransportJetHelicopter

Binnen 12 maanden na het verlaten van militaire dienst moet u alle examens (zowel praktijk als theorie) behalen.

De examens worden afgenomen in het Engels.

Wanneer het examen binnen de gestelde termijn met goed gevolg is afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultatenoverzicht.

Aanvragen bewijs van bevoegdheid

Heeft u aan alle voorwaarden voor het omzetten van een militair brevet voldaan, dan kunt u bij KIWA terecht voor het aanvragen van een conversie.

Vrijstelling mogelijk?

Nee, voor geen van de voorwaarden is vrijstelling mogelijk.