Luchtvaart

Toelatingsbewijs luchtvaartexamens

Toelatingsbewijs aanvragen

Voordat u uw theorie-examen kunt reserveren, moet u een geldig toelatingsbewijs hebben. Voor elk brevet, dat u wilt halen, moet u een apart toelatingsbewijs aanvragen. Met het aanvraagformulier Toelatingsbewijs theorie-examens Vliegtuigen (A), Helikopters (H), Communications (RT) en Gyrokopter kunt een toelatingsbewijs aanvragen.

Aanvraag toelatingsbewijs theorie-examens luchtvaart

Uw toelatingsbewijs is geldig voor zowel eerste als herexamens.

Kandidaten die een Modulaire opleiding volgen moeten voordat zij het examentraject starten een PPL, CPL (A/H) of FEL bewijs van bevoegdheid hebben.

Aandachtspunten

  • de aanvraag voor het toelatingsbewijs theorie-examen kan door u of door uw opleidingsinstelling worden ingediend
  • de aanvraag moet door u √©n uw opleidingsinstelling worden ondertekend. Dit geldt niet bij het aanvragen van een omzetting buitenlands Bewijs van Bevoegdheid.(PPL conform PART-FCL)
  • de opleidingsinstelling moet erkend zijn door ILT
  • de (volledige) aanvraag moet minimaal drie weken voordat u uw eerste examen doet in bezit zijn van het CBR
  • als uw toelatingsbewijs niet meer geldig is, moet u een nieuw toelatingsbewijs aanvragen
  • indien u van opleider wisselt, moet u een nieuw toelatingsbewijs aanvragen. Eventueel reeds behaalde theorie-examens blijven geldig, mits de gehele opleiding en de vereiste examens binnen de daarvoor geldende termijnen (EU Verordening 1178/2011, FCL.025) worden afgerond
  • als u tussentijds opnieuw wilt beginnen met uw opleidings- en examentraject, moet u schriftelijk verklaren dat u afstand neemt van de examenresultaten die hoorden bij uw vorige toelatingsbewijs. Deze verklaring stuurt u samen met het aanvraagformulier op.

Geldigheid

Na voordracht van de vliegschool moet u binnen 12 maanden starten met examens. Na het 1e examen blijft het toelatingsbewijs 18 maanden geldig. Als u niet binnen 12 maanden start met examens, wordt het toelatingsbewijs verwijderd en moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend.