Privévliegers

Recreational Pilot Licence Gyrocopter (RPL GC)

Algemene informatie over de verschillende brevetten vindt u bij Kiwa Register.

Voordat u een RPL GC brevet bij Kiwa kunt aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent geslaagd voor de theorie-examens bij het CBR.
  • U heeft de opleiding met positief resultaat afgerond.
  • U voldoet aan de medische keuringseisen voor luchtvaart.
  • U bent 17 jaar of ouder.

Theorie-examens

U doet zes theorie-examens voor het RPL GC brevet bij het CBR:

Air Law (010)+ Operational Procedures (070)

Flight Planning & Monitoring (033)+ Navigation (060)

Mass & Balance + Performance + Operational Procedures (incl. onderdeel Operational procedures van AGK)

Meteorology (050) + Operational Procedures (070)

Human Performance (040)

Communications (090)

Let op

  • Voor het theorie-examen heeft u een geldig toelatingsbewijs nodig.
  • Er is geen minimumleeftijd om theorie-examen te kunnen doen.
  • Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.
  • De examens worden afgenomen in het Nederlands.

Geldigheid theorie-examens

U moet binnen 18 maanden een voldoende halen voor de zes theorie-examens die u bij het CBR doet. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst een examen deed. U kunt per examenvak maximaal 4 keer examen doen. Wanneer u een voldoende heeft gehaald, ontvangt u een uitslagformulier. Na afronding van het laatste theorie-examen met een voldoende, blijven de resultaten 36 maanden geldig voor de afgifte van het bewijs van bevoegdheid RPL GC.

Opleiding

De opleiding voor het RPL GC brevet volgt u bij een approved training organisation (ATO), declared training organization (DTO) of in sommige situaties een geregistreerde opleiding. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen bij de opleider.

Praktijkexamen

Het CBR neemt geen praktijkexamens af. Voor meer informatie over het praktijkexamen en geautoriseerde examinatoren, kunt u terecht bij uw opleider of op de website van ILT.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het aanvragen van een brevet is 17 jaar.  

feedback