Privévliegers

PPL(H) en LAPL(H)

De theorie-examens voor de volgende brevetten legt u af bij het CBR:

  • Private Pilot Licence – Helicopter (PPL(H))
  • Light Aircraft Pilot Licence – Helicopter (LAPL(H))

Voordat u een brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen. Voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Opleiding

U moet een opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO), declared training organization (DTO). De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een brevet is 17 jaar.

Theory Statement / Verklaring Theorie

Voor PPL(H) en LAPL(H) moet u zeven examenvakken behalen.

Informatie over deze theorie-examens

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak. Wanneer alle examenvakken binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie Een Verklaring Theorie blijft na het behalen van het laatste theorie-examen 24 maanden geldig voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid LAPL of PPL. (FCL.025 – onder sub c.1.i. - EU Verordening 1178/2011. Part FCL / Results and Validity: conform FCL.025- under sub c.1.i.- EU Regulation 1178/2011).

Praktijkexamen

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.