PPL(A) en LAPL(A)

Human performance (040)

LVPAHPL

Voor kandidaten die het brevet PPL(A), LAPL(A), PPL(H) of LAPL(H) willen halen of een bewijs van bevoegdheid afgegeven door een derde land willen omzetten naar een Europees brevet.

Wat wordt er getoetst?

Bekijk de leerdoelen om te zien wat u moet kennen en kunnen voor het examen. De vragen uit het examen zijn gebaseerd op deze leerdoelen. De leerdoelen zijn een uitwerking van de syllabus.

Hoe ziet het examen eruit?

Het theorie-examen duurt 30 minuten en bestaat uit 12 meerkeuze vragen.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • geldig toelatingsbewijs
  • kandidaat moet zijn voorgedragen door een opleider (dit gebeurt via de aanvraag toelatingsbewijs). Dit geldt niet als u een bewijs van bevoegdheid afgegeven door een derde land wilt omzetten naar een Nederlands brevet.

Wat moet ik meenemen naar het examen?

De volgende bescheiden zijn toegestaan maar niet verplicht:

  • navigatierekenschijf
  • protractor (gradenboog)
  • liniaal (ruler NM 1:500K)
  • passer

Een rekenmachine, type Casio FX-82EX, krijgt u van het CBR.

Wanneer ben ik geslaagd?

U bent geslaagd als u 9 of meer van de vragen goed heeft beantwoord.

Wanneer krijg ik de uitslag?

Na het examen ziet u meteen de uitslag op uw scherm. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de uitslag ook per e-mail.

Wat kost het examen?

€ 116,25

Toeslag bij extra tijd: € 12,00

feedback