Privévliegers

PPL(A) en LAPL(A)

De theorie-examens voor de volgende brevetten legt u af bij het CBR:

  • Private Pilot Licence – Aeroplane (PPL(A))
  • Light Aircraft Pilot Licence – Aeroplane (LAPL(A))

Voordat u een brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen. Voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Opleiding

U moet een opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO), declared training organization (DTO) of in sommige gevallen een geregistreerde opleiding. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een brevet is 17 jaar.

Examens

Voor PPL(A) en LAPL(A) moet u de volgende zeven examens behalen:

Air law (010) + Operational procedures (070)Aircraft General Knowledge (020) + Operational procedures (070)Flight Performance and Planning: Mass and balance (031) en Performance – aeroplanes (032) + Principles of flight - aeroplanes (081) + Operational procedures (070)Human performance (040)Meteorology (050) + Operational procedures (070)Navigation (060) + Flight planning and monitoring (033)Communications (090)

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

De examens worden afgenomen in het Nederlands. 

Theory Statement / Verklaring Theorie

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak. Wanneer alle examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultaatoverzicht. De geldigheid van de Verklaring Theorie is conform FCL.025 – EU Verordening 1178/2011 en Commission Regulations (EU) No 245/2014 of 13 March 2014.

Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen)

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

feedback