Privévliegers

OPPL

Als u een bewijs van bevoegdheid heeft dat is afgegeven door een derde land, kunt u deze omzetten naar een Europees brevet.

Het bewijs van bevoegdheid vraagt u aan bij Kiwa Register.

Voorwaarden omzetten brevet

Voor het omzetten van uw brevet, moet u aan de voorwaarden in onderstaand schema voldoen.

Opleiding

U moet een opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO), declared training organization (DTO) of in sommige gevallen een geregistreerde opleiding. De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een PPL brevet is 17 jaar.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring Theorie. Hiervoor moet u 2 examens doen:

  • Air law and ATC procedures (1)
  • Human performance (2)

Toetsmatrijs HPL (040)

Toetsmatrijs Airlaw (010)

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken (zie Verordening 1178-2011 Bijlage III, B, 2a). De 18 maanden gaan in op laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. 

Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak.

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet. 

De examens worden afgenomen in het Nederlands. 

Wanneer alle examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultaatoverzicht. De geldigheid van de Verklaring Theorie is conform FCL.025 – EU Verordening 1178/2011 en Commission Regulations (EU) No 245/2014 of 13 March 2014.

Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen)

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

feedback