Privévliegers

Omzetten derde land brevet naar EU brevet (O)PPL

Als u een bewijs van bevoegdheid heeft dat is afgegeven door een derde land, kunt u deze omzetten naar een Europees brevet (O)PPL. Hiervoor moet u theorie-examens afleggen bij het CBR.
Voordat u een brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen. Voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een PPL brevet is 17 jaar.

  Theory Statement / Verklaring Theorie

  Voor het omzetten van uw bewijs van bevoegdheid van een derde land naar een Europees brevet (O)PPL moet u twee examenvakken behalen.

  Informatie over deze theorie-examensVoor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak. Wanneer alle examenvakken binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultaatoverzicht. Resultaten en geldigheid: conform FCL.025 - EU Verordening 1178/2011 en op grond van de gedelegeerde verordening 2020/273. Part FCL / Results and Validity: conform FCL.025 - EU Regulation 1178/2011 and according to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/723.

  Praktijkexamen

  Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

  Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

  Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

  Medische keuring

  De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

  Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

  Taalvaardigheid

  Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

  Vrijstelling mogelijk?

  Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

  feedback