Privévliegers

Omzetten FAA PPL(A), CPL(A) of ATPLA(A) naar EU PPL (OEP)

Als u een bewijs van bevoegdheid PPL(A), CPL(A) of ATPLA(A) heeft dat is afgegeven door de FAA (Federal Aviation Administration), krijgt u een gedeeltelijke vrijstelling voor het behalen van een Europees brevet PPLA. Hieronder staat beschreven welke theorie-examens u nog moet behalen. Voordat u een brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de hieronder genoemde voorwaarden voldoen. Voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een PPL brevet is 17 jaar.

  Theory Statement / Verklaring Theorie

  Voor het omzetten van uw FAA PPL(A), CPL(A) of ATPLA(A) naar een EU PPLA (OEP) moet u twee examenvakken behalen.

  Informatie over deze examens

  Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak. Wanneer alle examenvakken binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie Een Verklaring Theorie blijft na het behalen van het laatste theorie-examen 24 maanden geldig voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid LAPL of PPL. (FCL.025 – onder sub c.1.i. - EU Verordening 1178/2011 en op grond van BASA/TIP-L, section B appendix 2. Part FCL / Results and Validity: conform FCL.025- under sub c.1.i.- EU Regulation 1178/2011 and according to BASA/TIP-L, section B appendix 2).

  Medische keuring

  De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

  Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

  Taalvaardigheid

  Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

  Lesmateriaal

  Heeft u vragen of opmerkingen over uw lesmateriaal? Hierover kunt u contact opnemen met uw opleider of de uitgever van het lesmateriaal.