Beroepsvliegers

Omzetten FAA Instrument Rating naar EU Instrument Rating (OEIR)

Als u een bewijs van bevoegdheid IR heeft dat is afgegeven door de FAA (Federal Aviation Administration), krijgt u een gedeeltelijke vrijstelling voor het behalen van een Europees brevet. Hieronder staat beschreven welke theorie-examens u nog moet behalen.

Het brevet en het bewijs van bevoegdheid vraagt u aan bij Kiwa Register.

Opleiding

U heeft niet altijd een opleider nodig. Alleen als u bij een examinator twee keer bent gezakt voor een theorie-examen, moet u een aanvullende opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO). Dit geldt ook als u bij het CBR vier keer bent gezakt voor het theorie-examen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. Er is ook geen aparte minimumleeftijd voor deze bevoegdheid. De leeftijd is afhankelijk van het brevet (ATPL of CPL).

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theorie-examen

Voor OEIR moet u drie theorie-examens behalen.

Informatie over deze theorie-examens

U moet binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen.

Binnen deze 18 maanden mag u aan maximaal 6 examenrondes deelnemen met maximaal 4 pogingen per examenvak. Een examenronde is een periode van 10 aaneengesloten dagen. In een examenronde heeft u 1 poging per examenvak. Een herexamenpoging vindt plaats in een volgende examenronde.

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

De examens worden afgenomen in het Engels.

Wanneer alle theorie-examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie. De Verklaring Theorie blijft 36 maanden geldig voor de aanvraag van een EU IR brevet.

Praktijkexamen

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af.

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT.

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

U beschikt over een geldig FAA medisch bewijs (NB: een FAA ‘BasicMed Authorization’ kan niet voor deze conversie worden gebruikt.) of u beschikt tenminste over een geldig EU medisch bewijs klasse II met de bevoegdheid voor instrument vliegen.

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Kandidaat beschikt minimaal over een LPE niveau 4, afgegeven in overeenstemming met FCL.055. De aantekening ‘English proficient’ in het FAA bewijs wordt omgezet in een LPE niveau 4. De geldigheidsperiode van deze LPE 4 loopt vanaf de laatst gedocumenteerde ‘flight review’;

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.