Beroepsvliegers

Commercial Pilot Licence - Aeroplane (CPL(A))

De theorie-examens voor het brevet CPL(A) legt u af bij het CBR.

Voordat u een CPL(A) brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de voorwaarden in onderstaand schema voldoen. Voor een volledig overzicht overzicht en voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Opleiding

U moet een opleiding volgen bij een approved training organisation (ATO). De opleiding wordt afgerond met een theorie- en praktijkexamen.

Indien u een FI(A) (instructeurscertificaat) wilt behalen, dan hoeft u voor de theorie-examens geen opleiding te volgen.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van het brevet is 18 jaar.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring Theorie.

Voor CPL(A) moet u dertien theorie-examens behalen.

Informatie over deze theorie-examens

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen.

Binnen deze 18 maanden mag u aan maximaal 6 examenrondes deelnemen met maximaal 4 pogingen per examenvak. Een examenronde is een periode van 10 aaneengesloten dagen. In een examenronde heeft u 1 poging per examenvak. Een herexamenpoging vindt plaats in een volgende examenronde.

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet.

De examens worden afgenomen in het Engels.

Wanneer alle examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultaatoverzicht. De geldigheid van de Verklaring Theorie is conform FCL.025 – EU Verordening 1178/2011 en Commission Regulations (EU) No 245/2014 of 13 March 2014.

Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen)

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

feedback