Beroepsvliegers

Basic Instrument Rating (BIR)

Op 8 september 2021 is de Basic Instrument Rating (BIR) ingevoerd. De examens BIR vervangen per 8 september 2021 de examens EIR. ILT heeft hierover het informatieblad ‘introductie Basic Instrument Rating (en uitfasering EIR)’ gedeeld; dit beschrijft de invoering van de BIR en uitfasering van de EIR in Nederland.

De theorie-examens voor het brevet BIR legt u af bij het CBR.

Voordat u een BIR-brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan onderstaande voorwaarden voldoen. Voor een volledig overzicht en voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van een brevet is 17 jaar.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring Theorie.

Voor BIR moet u drie theorie-examens behalen.

Informatie over deze theorie-examens

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. 

Binnen deze 18 maanden heeft u maximaal 4 pogingen per examenvak. Eerst moet Module 1 behaald worden. Vervolgens mag u Module 2 en 3 afleggen.

De volgorde van Module 2 en 3 maakt niet uit.

De examens worden afgenomen in het Engels.

Wanneer alle examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie. Een Verklaring Theorie blijft na het behalen van het laatste theorie-examen onbeperkt geldig voor de afgifte van een bevoegdverklaring BIR. (FCL.025 – onder sub c.1.iii. - EU Verordening 1178/2011. Part FCL / Results and Validity: conform FCL.025- under sub c.1.iii.- EU Regulation 1178/2011.)

Praktijkexamen

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.