Beroepsvliegers

Commercial Pilot Licence - Aeroplane (CPL(A))

De theorie-examens voor het brevet CPL(A) legt u af bij het CBR.

Voordat u een CPL(A) brevet kunt aanvragen, moet u onder andere aan de voorwaarden in onderstaand schema voldoen. Voor een volledig overzicht overzicht en voor meer algemene informatie over de verschillende brevetten verwijzen we u naar Kiwa Register.

Minimumleeftijd

Er is geen minimumleeftijd voor deelname aan het theorie-examen. De minimumleeftijd voor het aanvragen van het brevet is 18 jaar.

Geldig toelatingsbewijs

U mag alleen theorie-examen doen als u een geldig toelatingsbewijs heeft. Deze vraagt u aan bij het CBR.

Theory Statement / Verklaring Theorie.

Een examenkandidaat moet voor het behalen van de Verklaring Theorie 13 examens doen.

Vanaf 8 september 2021 zal het CBR de ECQB 2021 toepassen. Het theorie-examen VFR Communications (091) komt vanaf dan te vervallen. Het theorie-examen Communications (090) komt daarvoor in de plaats.

Examenkandidaten die voor 8 september 2021 al begonnen zijn, leggen na 8 september 2021 de overige theorie-examens af op basis van ECQB 2021. Per theorie-examen kunnen de leerdoelen, de examentijden en het aantal examenvragen wijzigen. Op de pagina van het examenvak worden deze wijzigingen vermeld.

LET OP: Mogelijk is er een nieuw toelatingsbewijs nodig.

Air Law (010)Airframes & systems, Electrics, Powerplant, Emergency equipment (021)Instrumentation (022)Mass & Balance (031)Performance (032)Flight planning & monitoring (033)Human Performance & limitations (040)Meteorology (050)General navigation (061)Radio navigation (062)Operational procedures (071)Principles of flight (081)VFR Communications (091) Communications (090)

Voor een Theory Statement / Verklaring Theorie moet u binnen 18 maanden een voldoende halen voor de genoemde examenvakken. De 18 maanden gaan in op de laatste dag van de maand waarin u voor het eerst aan een examen heeft deelgenomen. 

Binnen deze 18 maanden mag u aan maximaal 6 examenrondes deelnemen met maximaal 4 pogingen per examenvak. Een examenronde is een periode van 10 aaneengesloten dagen. In een examenronde heeft u 1 poging per examenvak. Een herexamenpoging vindt plaats in een volgende examenronde. 

Het maakt niet uit in welke volgorde u de examens doet. 

De examens worden afgenomen in het Engels. 

Wanneer alle examens binnen de gestelde termijn met goed gevolg zijn afgelegd ontvangt u een Verklaring Theorie en een Resultaatoverzicht. De geldigheid van de Verklaring Theorie is conform FCL.025 – EU Verordening 1178/2011 en Commission Regulations (EU) No 245/2014 of 13 March 2014.

Proeve van bekwaamheid (praktijkexamen)

Praktijkexamens mogen alleen worden afgenomen door geautoriseerde examinatoren. Het CBR neemt deze examens niet af. 

Kijk voor meer informatie over de praktijkexaminatoren op de website van ILT

Voor meer informatie over het praktijkexamen zelf, kunt u contact opnemen met uw opleider.

Medische keuring

De medische keuring wordt uitgevoerd door geneeskundigen en geneeskundige instanties die door ILT gecertificeerd zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website van ILT.

Taalvaardigheid

Een overzicht van de taalbeoordelingsinstanties staat op de website van ILT.

Vrijstelling mogelijk?

Voor Theory Statement / Verklaring theorie is vrijstelling mogelijk.

feedback