Gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseur

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg of het water vervoert, moet minstens één veiligheidsadviseur in dienst hebben. Deze verplichting geldt ook als het bedrijf zich alleen bezighoudt met het verpakken, beladen, vullen of lossen.

Er zijn drie soorten certificaten veiligheidsadviseur.

Certificaat veiligheidsadviseur over de binnenwateren

Vervoer over de binnenwateren

Certificaat veiligheidsadviseur over de binnenwateren

Europese regelgeving: ADN

Certificaat veiligheidsadviseur over de weg

Vervoer over de weg

Certificaat veiligheidsadviseur over de weg

Europese regelgeving: ADR

Certificaat veiligheidsadviseur per spoor

Vervoer per spoor

Certificaat veiligheidsadviseur per spoor

Europese regelgeving: RID

Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke stoffen (VvA)

De VvA is een ledenorganisatie voor veiligheidsadviseurs. De VvA heeft tot doel het stimuleren van een zo veilig mogelijk vervoer, op- en overslag en fysieke behandeling van gevaarlijke stoffen, door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen Veiligheidsadviseurs.

Kijk op de pagina van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke stoffen (VvA) voor meer informatie.