ADR-opleiders

Erkenning en/of certificering ADR-opleiding

Het CBR is de uitvoerende organisatie die namens het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) is belast met de erkenning (voor het kunnen aanvragen van examens) en de certificering (voor het kunnen registreren van nascholingsuren) van ADR-opleidingen.

Cursisten die een ADR-examen willen afleggen, kunnen alleen tot dit examen worden toegelaten als zij een erkende ADR-opleiding hebben gevolgd.

De ADR-opleiding kan onder bepaalde voorwaarden ook meetellen voor de verplichte nascholing (code95). Een aantal voorwaarden is:

  • De theorie-opleiding Basis bestaat uit minimaal 14 klokuren les. Er mogen maximaal 2 dagen (14 uur) worden aangemeld voor de nascholing.
  • De theorie-opleiding Tank bestaat uit minimaal 9 klokuren les. Er mag maximaal 1 dag (7 uur) worden aangemeld voor de nascholing.
  • De theorie-opleiding Klasse 1 bestaat uit minimaal 7 klokuren les. Er mag maximaal 1 dag (7 uur) worden aangemeld voor de nascholing.
  • De theorie-opleiding Klasse 7 bestaat uit minimaal 7 klokuren les. Er mag maximaal 1 dag (7 uur) worden aangemeld voor de nascholing.

Onderdeel van de erkenning en/of certificering is het uitoefenen van toezicht op de opleiding. Het toezicht betreft de basisopleiding (inclusief praktijkoefeningen), specialisaties en de herhalingscursus en bestaat uit een documentatiecontrole en steekproeven tijdens de opleiding.

De documentatiecontrole wordt in principe eenmaal per vijf jaar, bij nieuwe afgifte van de erkenning en/of certificering uitgevoerd. Wel dient het CBR schriftelijk te worden ge√Įnformeerd over wijzigingen die tussentijds worden doorgevoerd in de opleiding.

De steekproeven worden uitgevoerd om te controleren of de opleiding en de opleider voldoen aan de eisen. Opleiders moeten dan ook minimaal drie dagen van tevoren aan het CBR melden wanneer zij een cursus verzorgen, hoe laat en waar.

Aan opleiders waarvan het opleidingsprogramma voldoet aan de eisen van hoofdstuk 8.2. uit het ADR wordt een erkenning en/of certificering afgegeven. Deze heeft een geldigheid van vijf jaar.

Voor het aanvragen van een erkenning en/of certificering voor de ADR-opleiding zijn eveneens de voorwaarden en formulieren die gelden voor de nascholingscursussen van toepassing.

Aanvraagformulier certificering nascholing code 95

Richtlijn voor de uitvoering van de praktijkoefeningen

ADR praktijkrichtlijnToelichting ADR praktijkrichtlijn