ADR: Chauffeur vervoer gevaarlijke stoffen

Verlengen ADR-basiscertificaat

Om in het bezit te blijven van een geldig ADR-certificaat bent u verplicht elke vijf jaar uw certificaat te verlengen. U moet hiervoor een verlengingsexamen afleggen. Het is strafbaar om te rijden met een verlopen ADR-certificaat. Is uw certificaat verlopen? Dan moet u opnieuw het initiële examen ADR basis doen en niet het verlengingsexamen.

Voorwaarden verlengen ADR basiscertificaat

Om uw ADR certificaat te verlengen moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Opleiding

Voordat u het verlengingsexamen mag doen moet u een opleiding hebben gevolgd bij een door het CBR erkende ADR-opleider.

ADR-Basiscertificaat

Om het verlengingsexamen te mogen doen, moet u in het bezit zijn van een geldig ADR-basiscertificaat.

ADR-Basiscertificaat

Verlengingsexamen ADR basis (ADRBV)

Om uw certificaat te verlengen moet u binnen één jaar vóór de vervaldatum van uw certificaat slagen voor het verlengingsexamen.

Verlengingsexamen ADR basis (ADRBV)

Aanvraagformulier ADR-certificaat

Om het ADR-certificaat te krijgen, moet u het

invullen en opsturen. U kunt het pasje al voor het examen aanvragen, zodat u snel na het examen uw pasje krijgt.


Vrijstelling mogelijk?

Nee, vrijstelling is voor geen van deze voorwaarden mogelijk.

feedback