Directiechauffeur

Verlenging certificaat directiechauffeur

Om uw certificaat Directiechauffeur geldig te houden, moet u voordat uw certificaat verloopt minimaal drie opleidingsdagen volgen bij een door het CBR gecertificeerde opleider.

  • Als uw certificaat verlopen is of verloopt voor uw derde opleidingsdag, moet u opnieuw examen doen.
  • Als u uw laatste opleidingsdag volgt in het jaar voordat het certificaat verloopt, krijgt u een nieuw certificaat met als ingangsdatum de verloopdatum van het oude certificaat.
  • Als u uw laatste opleidingsdag eerder volgt, dan geldt als ingangsdatum de datum van uw laatste trainingsdag.

    Voor opleidingsdagen die u voor 2011 heeft gevolgd, geldt een overgangsregeling voor de administratieve afhandeling. Uw opleider kan u hierover informeren.

    feedback