Door het CBR gecertificeerde opleiders

Certificering opleiding directiechauffeur

Voordat u als opleider de opleiding mag verzorgen en de examens mag aanvragen voor directiechauffeur, moet u door het CBR erkend worden als opleidingsinstituut en moet uw opleidingsplan worden gecertificeerd. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen.

Een erkenning is maximaal 5 jaar geldig. Na de looptijd vervalt de erkenning en moet u opnieuw een aanvraag tot erkenning indienen. Deze termijn moet u zelf in de gaten houden. Bij de nieuwe aanvraag van uw erkenning dient u het aanvraagformulier en een nieuw opleidingsplan in.

1. Aanvragen registratienummer

Als opleider heeft u een registratienummer bij het CBR nodig. Als u nog geen registratienummer heeft, dan moet u deze aanvragen. U kunt dit aanvragen via telefoon: 088 227 77 00 of door het invullen van het contactformulier.

Na uw verzoek ontvangt u per post een inschrijvingsovereenkomst in tweevoud en een inschrijfformulier. Deze documenten stuurt u met de benodigde bijlagen terug naar het CBR. Als alle documenten volledig zijn ingevuld bevestigt het CBR de inschrijving en krijgt u een registratienummer.

2. Indienen erkenningsaanvraag

Raamwerk directiechauffeur

Om erkend te worden moet u aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen. Deze staan in het raamwerk directiechauffeur

Raamwerk directiechauffeur

Aanvraagformulier

Om een erkenning aan te vragen vult u het aanvraagformulier volledig in. U kunt ervoor kiezen om enkel voor directiechauffeur CCV-D1 of voor CCV-D2 of voor beiden een aanvraag in te dienen.

Opleidingsplan

Bij het aanvraagformulier moet u een opleidingsplan meesturen. In dit plan geeft u aan hoe u de opleiding directiechauffeur gaat verzorgen. Het CBR toetst het opleidingsplan op alle punten die in de opzet van het opleidingsplan directiechauffeur CCV-D1 of directiechauffeur CCV-D2 staan.

U kunt het aanvraagformulier en opleidingsplan mailen naar ccv.certificering@cbr.nl of sturen naar het CBR, divisie CCV, t.a.v. afdeling Productmanagement, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. U krijgt van ons per mail een ontvangstbevestiging als we uw aanvraag hebben ontvangen.

Applicatiedagen

Voor applicatiedagen die niet zijn opgenomen in het opleidingsplan, moet apart een aanvraag om certificering worden ingediend. Ook hiervoor kunt u het aanvraagformulier gebruiken.

3. Beoordeling, betaling en bevestiging erkenningsaanvraag

Beoordeling

Het CBR beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud, dit doen wij in samenwerking met twee leden van het College van Deskundigen. De vertegenwoordigers van de opleidingsinstituten uit het College van Deskundigen zijn hiervan uitgesloten. Ons streven is uw aanvraag binnen 6 weken in behandeling te nemen en af te ronden. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid van uw aanvraag.

Kosten en betaling

Voor iedere erkenning worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw betalingsrekening bij het CBR afgeboekt.

Zie ook het tarievenoverzicht Beroepschauffeurs

Bevestiging

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw erkenning als opleidingsinstituut en de certificering van uw opleidingsplan. Ook wordt u als opleider opgenomen in de lijst met gecertificeerde opleiders. Deze lijst wordt maandelijks geactualiseerd.

Lijst met gecertificeerde opleiders