Code 95

Beroepsmatig vervoer

Alle vrachtauto- en buschauffeurs uit de EU én vrachtauto- en buschauffeurs die in de EU beroepsmatig werken moeten een geldige code 95 op hun rijbewijs hebben. Er zijn groepen beroepsbestuurders die vrijgesteld zijn van het hebben van een geldige code 95, zoals brandweerlieden en politiemensen. U vindt de vrijstellingen op de website van ILT.

Voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden is geen code 95 nodig.

Twijfelt u of een vrijstelling op u van toepassing op? Neem dan contact op met ILT.