Code 95

Wat is het?

Als u beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, laat u de code 95 op uw rijbewijs bijschrijven; dat is 5 jaar geldig. U verlengt de code 95 door nascholing te volgen. Lees meer over Code 95.

Tip! Vraag uw nieuwe rijbewijs binnen 6 maanden na het halen van uw basiskwalificatie aan, zodat code 95 gelijk is aan de afgiftedatum van uw rijbewijs. Bij latere aanvraag wordt uw code 95 gelijkgetrokken met de datum van uw laatst behaalde examen.

Wanneer niet?

Sommige beroepsbestuurders, zoals brandweerlieden en politiemensen, zijn vrijgesteld van code 95. U vindt de vrijstellingen op de website van ILT.
Ook is voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden geen code 95 nodig.

feedback