Code 95

Wat is het?

Als u beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, laat u de code 95 op uw rijbewijs bijschrijven. Deze code is vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar verlengt u de code 95 door nascholing te volgen. Lees meer over Code 95.

Tip! Vraag uw nieuwe rijbewijs binnen 6 maanden na het halen van uw basiskwalificatie aan, zodat de einddatum van de code 95 gelijk is aan de einddatum van uw rijbewijs. Bij latere aanvraag wordt uw code 95 gelijkgetrokken met de datum van uw laatst behaalde examen en komen beide einddata dus niet overeen.

Vrijstelling code 95

Sommige beroepsbestuurders hoeven de code 95 niet te behalen. Zij zijn vrijgesteld. Het gaat onder andere om brandweerlieden en politiemensen. U vindt alle vrijstellingen op de website van ILT. Ook voor het besturen van een vrachtauto of bus voor privédoeleinden is geen code 95 nodig. Tip: gebruik de regelhulp voor vrijstellingen.