Praktijktoetsen code 95 laten certificeren, afnemen of wijzigen

Uitvoeren van een praktijktoets code 95

Nadat uw praktijktoets code 95 gecertificeerd is, voegen wij deze toets toe aan TOP internet, het reserveringssysteem voor opleiders. Vanaf dat moment kunt u uw praktijktoetsen en uw kandidaten daar aanmelden.

Aandachtspunten bij het aanmelden van praktijktoetsen en kandidaten:

Voldoende resultaten van praktijktoetsen tellen alleen mee als deze door de opleider bij het CBR geregistreerd zijn. Voor registratie geldt dat de opleider:

  • de praktijktoets minimaal 2 dagen van tevoren bij het CBR heeft aangemeld
  • het resultaat van de praktijktoets binnen 4 dagen na de praktijktoets bij het CBR registreert

Wijzigingen in registraties TOP internet

Praktijktoetsen en nascholingscursussen voor de code 95 worden door opleidingsinstituten in TOP internet geregistreerd. De eisen die aan deze registraties zijn gesteld vindt u in het Raamwerk praktijktoetsen en het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Het kan gebeuren dat er in de registratie van de praktijktoetsen of nascholingscursussen iets misgaat. In sommige gevallen kan het CBR u helpen als er voorafgaand aan de praktijktoets of de nascholingscursus iets is misgegaan in de registratie, of na afloop als de registratie van het resultaat onjuist is.

Wijzigingen voorafgaand aan de praktijktoets code 95 of nascholingscursus

In de Raamwerken voor praktijktoetsen en nascholing is opgenomen wanneer een activiteit uiterlijk in TOP internet moet zijn geregistreerd. Is dit niet gelukt, of wijzigt er iets in de activiteit? Dan kunt u dit mailen naar ccv.code95.administratie@cbr.nl met als onderwerp ‘inzet of wijziging binnen afsluittermijn’.

Uw verzoek wordt in behandeling genomen als het voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:

  • U vóór 16:00 uur een verzoek indient om nog een praktijktoets of nascholingscursus in te zetten, die de volgende dag plaatsvindt. Let op: na het inzetten door het CBR moet u zelf nog de cursisten/kandidaten toevoegen.
  • U vóór 16:00 uur een wijziging doorgeeft van de locatie/adres, begin- en/of eindtijd of een wijziging van het telefoonnummer waarop de docent te bereiken is, voor een cursus die de volgende dag plaatsvindt.

Wijziging binnen afsluittermijn

Wijzigingen na afloop van de praktijktoets code 95 of nascholingscursus

Na afloop kan het CBR u helpen om een onjuiste uitslag te corrigeren. Hiervoor gebruikt u onderstaand formulier. Vergeet hierbij niet alle benodigde bewijsstukken direct mee te sturen.

Aanvraag achterafregistratie nascholing/praktijktoetsen

Betaling

Voor alle wijzigingen, zowel binnen als buiten de afsluittermijn, worden registratiekosten in rekening gebracht.