Praktijktoetsen code 95 laten certificeren, afnemen of wijzigen

Nieuwe locatie of adreswijziging in certificering praktijktoets code 95

Als u een nieuwe locatie wilt toevoegen of een adreswijziging wilt laten doorvoeren in een lopende certificering van een praktijktoets, moet u dit aan ons doorgeven.

U stuurt een e-mail naar ccv.certificering@cbr.nl met daarin uw registratienummer en de adresgegevens van uw nieuwe locatie of de adreswijziging. Let er op dat u geen postbusnummer doorgeeft. Geef bij elke locatie aan of deze gebruikt wordt voor een Praktische toets, Toets besloten terrein of Toets simulator en welke rijbewijs categorie het betreft.

Bij een nieuwe locatie voor de Toets besloten terrein moet ook een schematische weergave van het betreffende terrein meegestuurd worden.

Beoordeling

Ons streven is uw verzoek binnen 15 werkdagen in behandeling te nemen en af te ronden. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid van het verzoek en of er een locatiekeuring moet plaatsvinden. Als uw verzoek akkoord is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Kosten en betaling

Voor iedere toevoeging of wijziging worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. Kijk hier voor het overzicht Tarieven Code 95 (praktijktoetsen en nascholing)

Naam of adreswijziging

Kijk in het Vademecum wat u moet doen als de naam of het adres van uw opleidingsinstituut wijzigt.