Praktijktoetsen code 95 laten certificeren, afnemen of wijzigen

Aanvragen certificering praktijktoetsen code 95

Voor het aanvragen van een certificering voor een praktijktoets, moet u de volgende stappen doorlopen.

  1. Aanvragen registratienummer
  2. Indienen certificeringsaanvraag
  3. Beoordeling, betaling, bevestiging

Een certificering is maximaal 5 jaar geldig. Na de looptijd vervalt de certificering en moet u opnieuw een certificering aanvragen.

Aanvragen registratienummer

Als opleider heeft u een registratienummer bij het CBR nodig. Als u nog geen registratienummer heeft, dan moet u deze aanvragen. U kunt dit aanvragen via

  • Telefoon: 088 227 77 00
  • Door het invullen van een contactformulier
  • Na uw verzoek ontvangt u per post een inschrijvingsovereenkomst in tweevoud en een inschrijfformulier. Deze documenten stuurt u met de benodigde bijlagen, terug naar het CBR. Als alle documenten volledig zijn ingevuld, bevestigt het CBR de inschrijving en krijgt u een registratienummer.

Opleiders die alleen praktijktoetsen afnemen en/of nascholingscursussen geven, hoeven voor deze inschrijving niet te betalen.

Indienen certificeringsaanvraag praktijktoetsen

Raamwerk praktijktoetsen

Om een certificering te krijgen, moeten de praktijktoets en de opleider voldoen aan een aantal voorwaarden en minimumeisen. Deze staan in het Raamwerk praktijktoetsen.

Raamwerk praktijktoetsen code 95 (vanaf 1 januari 2024)

Aanvraagformulier

Voor de iedere praktijktoets, waar u een certificering voor wilt aanvragen, vult u een het bijhorende aanvraagformulier volledig in.

Aanvraagformulier certificering Praktische toets C en of DAanvraagformulier certificering toets besloten terrein C1, C, D1 en/of D

Bij deze laatste aanvraag dient altijd een schematische weergave van elk terrein meegestuurd te worden.

U kunt de ingevulde formulieren en bijlagen mailen naar ccv.certificering@cbr.nl of sturen naar het CBR, t.a.v. afdeling Productmanagement, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. U krijgt van ons per mail een ontvangstbevestiging als we uw aanvraag hebben ontvangen.

Beoordeling, betaling, bevestiging

Beoordeling

Het CBR beoordeelt of uw aanvraag op volledigheid en op inhoudcompleet is. Ons streven is uw aanvraag binnen 15 werkdagen in behandeling te nemen en af te ronden. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid van uw aanvraag. Daarnaast is de behandelingsduur afhankelijk van de locatie die u opgeeft bij uw aanvraag. Moet deze locatie nog door het CBR, divisie CCV, gekeurd worden, dan zal de afronding van de certificering langer duren.

Kosten en betaling

Voor iedere certificering en eventueel locatiekeuring worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening courant bij het CBR afgeboekt. Zie ook Tarieven.

Bevestiging

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw certificering. Ook wordt u als opleider opgenomen in de lijst met gecertificeerde praktijktoetsen (toets besloten terrein en/of praktische toets). Beide lijsten worden maandelijks geactualiseerd.

Download hier de overzichten met de gecertificeerde praktijktoetsen: