Code 95 voor opleiders

Praktijktoetsen code 95 laten certificeren, afnemen of wijzigen

Raamwerk praktijktoetsen
Het raamwerk praktijktoetsen beschrijft hoe het CBR toezicht houdt op de naleving van de eisen die worden gesteld aan de Praktische toetsen en Toetsen besloten terrein. Daarnaast beschrijft het raamwerk de erkenning van opleidingsinstituten en welke bezwaar- en beroepsmogelijkheden er zijn tegen opgelegde maatregelen.

Voordat u als opleider een praktijktoets mag afnemen, moet u door het CBR erkend worden. Ook moet u de toets die u wilt afnemen laten certificeren. De eisen en voorwaarden waar aan moet worden voldaan, staan in het raamwerk praktijktoetsen.

Raamwerk praktijktoetsen code 95 (vanaf 1 januari 2024)

Aanvragen certificering praktijktoetsen

Wilt u een certificering voor een praktijktoets aanvragen?

Volg de stappen

Uitvoeren van een praktijktoets

U wilt een gecertificeerde praktijktoets gaan afnemen.

Wat moet u hier voor doen?

Nieuwe locatie of adreswijziging in lopende certificering

Wilt u een nieuwe locatie toevoegen of adreswijziging laten doorvoeren in een lopende certificering praktijktoets?

Volg de stappen

Populaire downloads

Aanvraagformulier certificering Praktische toets C en of DAanvraagformulier certificering toets besloten terrein C1, C, D1 en/of DTarieven