Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Wijzigen / aanvullen bestaande certificering nascholingscursussen

Indienen wijziging nascholingscursus

Als u een wijziging in een nascholingscursus aanbrengt, moet u dit aan ons doorgegeven. U doet dit door een aangepast opleidingsplan te mailen naar: ccv.certificering@cbr.nl.

Het aangepaste opleidingsplan moet voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Zodra uw aanvraag ontvangen is, ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging.

Beoordeling

Het CBR beoordeelt de wijziging op volledigheid en op inhoud. Het aangepaste opleidingsplan moet voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Ons streven is uw aanvraag binnen 15 werkdagen in behandeling te nemen en af te ronden. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid van de aanvraag. Als uw wijziging akkoord is, ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Kosten en betaling

Voor iedere wijziging worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van de wijziging.

Kijk hier voor het kostenoverzicht:

Naam of adreswijziging

Kijk in het Vademecum bij punt 1. Rijschooladministratie wat u moet doen als de naam of het adres van uw opleidingsinstituut wijzigt.