Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Aanvragen certificering nascholingscursus

Voor het aanvragen van een certificering voor een nascholingscursus, moet u de volgende stappen doorlopen.

Een certificering is maximaal 5 jaar geldig. Na de looptijd vervalt de certificering en moet u opnieuw een certificering aanvragen. Bij de nieuwe aanvraag van uw certificering dient u het aanvraagformulier en een nieuw opleidingsplan met aangepast versienummer in. U kunt in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR de huidige eisen per cursus terugvinden. Oude opleidingsplannen en reeds bestaande versies kunnen niet in behandeling worden genomen.

1. Aanvragen registratienummer

Als opleider heeft u een registratienummer bij het CBR nodig. Als u nog geen registratienummer heeft, dan moet u deze aanvragen. U kunt dit aanvragen via telefoon: 088 227 77 00 of door het invullen van het contactformulier.

Na uw verzoek ontvangt u per post een inschrijvingsovereenkomst in tweevoud en een inschrijfformulier. Deze documenten stuurt u met de benodigde bijlagen terug naar het CBR. Als alle documenten volledig zijn ingevuld bevestigt het CBR de inschrijving en krijgt u een registratienummer. Opleiders die alleen praktijktoetsen afnemen en/of nascholingscursussen geven, hoeven voor deze inschrijving niet te betalen.

2. Indienen certificeringsaanvraag nascholingscursussen

Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR

Om een certificering te krijgen en/of te verlengen moeten de nascholingscursus en de opleider aan een aantal voorwaarden en minimumeisen voldoen. Deze staan in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR

Aanvraagformulier

Voor iedere nascholingscursus, waar u een certificering voor wilt aanvragen, vult u het aanvraagformulier volledig in.

Aanvraagformulier certificering nascholing code 95

Opleidingsplan

Bij het aanvraagformulier moet u een opleidingsplan meesturen. In dit plan geeft u aan hoe u de nascholingscursus gaat geven. Het CBR toetst het opleidingsplan op alle punten die in de opzet van het opleidingsplan staan.

Opzet van het opleidingsplan

Ook moet het opleidingsplan voldoen aan de minimumeisen voor het cursusonderwerp en wordt - indien van toepassing - gekeken naar de onderwerpen in de vrije ruimte en of deze overeenkomen met de doelstellingen uit de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders.

Overzicht doelstellingen Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

De opleider is verantwoordelijk voor het opleidingsplan. De uitvoering van de cursus is altijd op dat opleidingsplan gebaseerd. Het CBR controleert met steekproeven of de cursus volgens het opleidingsplan uitgevoerd wordt. Als er iets wijzigt in de cursus, moet u dit aan het CBR doorgeven.

In de handleiding certificeren staat een uitgebreide uitleg over de te nemen stappen in bovenstaand proces en meer informatie over de leerdoelen.


Nieuw is dat er ook een docentenhandleiding moet worden toegevoegd. In de docentenhandleiding wordt beschreven hoe de werkvormen worden uitgevoerd. Geef bij toepassingswerkvormen aan hoe deze wordt uitgevoerd, wat de groepsgrootte is en wat iedere cursist tijdens de werkvorm doet/ welke rol(len) de cursist heeft. De docentenhandleiding mag als apart document of als onderdeel van het opleidingsplan worden meegestuurd.

Voorbeeldplannen en een leeg format


Leeg format - Opleidingsplan e-learning E4

U kunt het aanvraagformulier en opleidingsplan mailen naar ccv.certificering@cbr.nl of sturen naar het CBR, divisie CCV, t.a.v. afdeling Productmanagement, Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk. U krijgt van ons per mail een ontvangstbevestiging als we uw aanvraag hebben ontvangen.

  3. Beoordeling, betaling en bevestiging certificeringsaanvraag

  Beoordeling

  Het CBR beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud.
  De verwerkingstijd duurt langer dan u van ons gewend bent. Wij raden u aan minimaal 16 weken voordat u cursussen wilt gaan verzorgen uw opleidingsplan in te dienen.

  Kosten en betaling

  Voor iedere certificering worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt.

  Tarieven Code 95 (praktijktoetsen en nascholing)

  Bevestiging

  U ontvangt per mail een bevestiging van uw certificering. Ook wordt u als opleider opgenomen in de Nascholingszoeker.