Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Aanvragen certificering e-learning

E-learning opleidingsplan

De nascholingscursussen kunnen voor een deel met e-learning worden uitgevoerd. Om een nascholingscursus met e-learning aan te mogen bieden moet u in het bezit zijn van een gecertificeerd opleidingsplan in de e-learning variant. Een voorbeeld van zo’n opleidingsplan vindt u op onze website. Voor het aanvragen van een certificering van een nascholingscursus in de e-learning variant volgt u de stappen zoals op deze pagina staan vermeld.

Bij de uitvoering van de nascholingscursus met e-learning moet er gebruik gemaakt worden van een goedgekeurd e-learning systeem. In het opleidingsplan moet vermeld worden van welk e-learning systeem er gebruikt gemaakt wordt.

De voorwaarden en eisen waar de e-learning nascholingscursus en het e-learning systeem aan moeten voldoen staan in het hoofdstuk E-learning in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.
In het Vademecum staat een overzicht van organisaties die een door het CBR goedgekeurd e-learning systeem/platform hebben.

Certificeringsaanvraag e-learning systeem

Alleen gecertificeerde e-learning systemen mogen ingezet worden voor de nascholingscursussen. Om een certificering voor een e-learning systeem aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen:

Beoordeling, betaling en bevestiging certificeringsaanvraag

Beoordeling

Het CBR beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud.
De verwerkingstijd duurt langer dan u van ons gewend bent. Wij raden u aan minimaal 16 weken voordat u cursussen wilt gaan verzorgen uw opleidingsplan in te dienen.

Kosten en betaling

Voor iedere certificering worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. Bekijk het overzicht Tarieven Code 95 (praktijktoetsen en nascholing).

Bevestiging

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw certificering. Ook wordt u als opleider opgenomen in de lijst met gecertificeerde nascholingscursussen (theorie- of praktijktrainingen). Beide lijsten worden maandelijks geactualiseerd.

feedback