Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Aanvragen certificering e-learning

E-learning opleidingsplan

De nascholingscursussen kunnen voor een deel met e-learning worden uitgevoerd. Om een nascholingscursus met e-learning aan te mogen bieden moet u in het bezit zijn van een gecertificeerd opleidingsplan in de e-learning variant. Een voorbeeld van zo’n opleidingsplan vindt u op onze website. Voor het aanvragen van een certificering van een nascholingscursus in de e-learning variant volgt u de stappen zoals op deze pagina staan vermeld.

Bij de uitvoering van de nascholingscursus met e-learning moet er gebruik gemaakt worden van een goedgekeurd e-learning systeem. In het opleidingsplan moet vermeld worden van welk e-learning systeem er gebruikt gemaakt wordt.

De voorwaarden en eisen waar de e-learning nascholingscursus en het e-learning systeem aan moeten voldoen staan in het hoofdstuk E-learning in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.
In het Vademecum staat een overzicht van organisaties die een door het CBR goedgekeurd e-learning systeem/platform hebben.

Certificeringsaanvraag e-learning systeem

Alleen gecertificeerde e-learning systemen mogen ingezet worden voor de nascholingscursussen. Om een certificering voor een e-learning systeem aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen:

  • U moet bij het CBR geregistreerd zijn.
  • Het e-learning systeem moet voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het hoofdstuk E-learning van het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.
  • U stuurt een e-mail naar ccv.certificering@cbr.nl met het verzoek om het e-learning systeem te laten certificeren. Bij deze e-mail voegt u de volgende zaken toe.
    • Inloggegevens voor de e-learning omgeving van de docent.
    • Inloggegevens voor de e-learning omgeving voor de cursist.
    • Verklaring dat u als opleider, en uw e-learning systeem voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het hoofdstuk E-learning van het Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR.

Beoordeling, betaling en bevestiging certificeringsaanvraag

Beoordeling

Het CBR beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud. Ons streven is uw aanvraag binnen 15 werkdagen in behandeling te nemen en af te ronden. De exacte duur is onder meer afhankelijk van de volledigheid van uw aanvraag.

Kosten en betaling

Voor iedere certificering worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. Bekijk het overzicht Tarieven Code 95 (praktijktoetsen en nascholing).

Bevestiging

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw certificering. Ook wordt u als opleider opgenomen in de lijst met gecertificeerde nascholingscursussen (theorie- of praktijktrainingen). Beide lijsten worden maandelijks geactualiseerd.

feedback