Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Aanvragen certificering e-learning

E-learning opleidingsplan

De nascholingscursussen kunnen voor een deel met e-learning worden uitgevoerd. Om een nascholingscursus met e-learning aan te mogen bieden moet u in het bezit zijn van een gecertificeerd opleidingsplan in de e-learning variant. Een e-learningscursus bestaat uit twee delen: deel 1 wordt altijd ingevuld met e-learning en deel 2 is altijd klassikaal/praktisch. Deel 1 en deel 2 zijn samen 7 uur nascholing. Er zijn twee e-learning varianten: een 4-uurs variant en een 3-uurs variant. Bij de 4-uurs variant is de omvang van het e-learning gedeelte 4 uur en 3 uur bij de 3-uurs variant. De omvang van het aansluitende klassikale/praktische dagdeel bij de 4-uurs variant is 3 uur en de omvang van het klassikale/praktische deel bij de 3-uurs variant is 4 uur. Registratie in TOP internet vindt plaats met de cursuscode ‘E4’ voor de 4-uurs variant en met de cursuscode ‘E3’ voor de 3-uurs variant.

Een voorbeeld van een opleidingsplan E4 vindt u op de pagina, Format opleidingsplan e-learning variant E4. Het is belangrijk dat de content van de e-learning in verhouding staat tot de tijdsduur van 4 uur (E4) of 3 uur (E3). In het opleidingsplan wordt o.a. de tijdsduur van de content onderbouwd. De onderbouwing is per hoofdstuk en kan op verschillende manieren worden aangetoond, bijvoorbeeld met de hoeveelheid woorden, gemiddelde leessnelheid en aantal mediaminuten. Als richtlijn voor gemiddelde leessnelheid hanteren wij 125 woorden per minuut. Met het certificeren van het opleidingsplan beoordelen wij ook de content van de e-learning. We ontvangen de content van de cursistomgeving graag als een afzonderlijk tekstbestand.

Bij de uitvoering van de nascholingscursus met e-learning moet er gebruik gemaakt worden van een goedgekeurd e-learning systeem. In het opleidingsplan moet vermeld worden van welk e-learning systeem er gebruikt gemaakt wordt.

De voorwaarden en eisen waar de e-learning nascholingscursus en het e-learning systeem aan moeten voldoen staan in het hoofdstuk E-learning in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.
In het Vademecum staat een overzicht van organisaties die een door het CBR goedgekeurd e-learning systeem/platform hebben.

Certificeringsaanvraag e-learning systeem

Alleen gecertificeerde e-learning systemen mogen ingezet worden voor de nascholingscursussen. Om een certificering voor een e-learning systeem aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen:

 • U moet bij het CBR geregistreerd zijn.
 • Het e-learning systeem moet voldoen aan de voorwaarden en eisen uit het hoofdstuk E-learning van het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.
 • U stuurt een e-mail naar ccv.certificering@cbr.nl met het verzoek om het e-learning systeem te laten certificeren. Bij de e-mail ontvangen wij de volgende zaken:
  - Inloggegevens voor een CBR-account waarmee we toegang hebben tot de docentomgeving en de cursistomgeving. Hiermee kunnen we de functionaliteiten van het systeem beoordelen, waaronder de rapportageomgeving.
  - Om de cursistomgeving te beoordelen is het belangrijk dat uw platform content bevat, bij voorkeur van een nascholingscursus code 95. Hiermee kunnen we beoordelen of de functionaliteiten van de tussentoetsen en eindtoets goed werken. De cursistomgeving willen we graag zonder tijdsblokkade versneld kunnen doorlopen
  - Schriftelijke verklaring van u als systeemeigenaar/platformeigenaar, dat uw systeem voldoet aan de eisen uit hoofdstuk 6 van het Raamwerk Nascholingscursussen code 95 en ADR. In deze verklaring zijn functionaliteiten opgenomen, die wij niet op afstand kunnen beoordelen.

  Beoordeling, betaling en bevestiging certificeringsaanvraag

  Beoordeling

  Het CBR beoordeelt uw aanvraag op volledigheid en op inhoud.
  De verwerkingstijd duurt langer dan u van ons gewend bent. Wij raden u aan minimaal 16 weken voordat u cursussen wilt gaan verzorgen uw opleidingsplan in te dienen.

  Kosten en betaling

  Voor iedere certificering worden kosten in rekening gebracht. Deze worden automatisch van uw rekening-courant bij het CBR afgeboekt. Bekijk het overzicht Tarieven Code 95 (praktijktoetsen en nascholing).

  Bevestiging

  U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw certificering. Ook wordt u als opleider opgenomen in de lijst met gecertificeerde nascholingscursussen (theorie- of praktijktrainingen). Beide lijsten worden maandelijks geactualiseerd.