Code 95 voor opleiders

Nascholingscursussen laten certificeren, geven of wijzigen

Voordat u als opleider een nascholingscursus mag geven, moet u door het CBR erkend worden. Ook de nascholingscursus die u wilt geven moet u laten certificeren. De eisen en voorwaarden voor het laten certificeren en uitvoeren van nascholingscursussen staan in het Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR.

Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADR

Wijzigingen in het Raamwerk worden twee keer per jaar doorgevoerd, op 1 januari en 1 juli.

Aanvragen certificeringen

Wilt u een certificering voor een nascholingscursus aanvragen?

Volg de stappenWilt u een certificering voor een e-learning systeem aanvragen?

Volg de stappen

Wilt u een certificering voor een simulator bij praktijktraining aanvragen?

Volg de stappen

Uitvoeren van een nascholingscursus

Wilt u een gecertificeerde nascholingscursus gaan geven?

Wat moet u hier voor doen?

Wijzigen / aanvullen bestaande certificering

Wilt u een wijziging of aanvulling doorvoeren in het opleidingsplan van een bestaande certificering nascholingscursussen?

Volg de stappen

Populaire downloads

Raamwerk nascholingscursussen code 95 en ADRAanvraagformulier certificering nascholing code 95