Branche-informatie code 95

Praktijktrainer nascholing (PTN)

Wat is het PTN-certificaat en voor wie is het?

De houder van het praktijktrainer nascholing-certificaat (PTN-certificaat) mag aan de medewerkers van het bedrijf waar hij/zij werkt, praktijktrainingen geven die meetellen voor de nascholing voor code 95. Het PTN-certificaat is gekoppeld aan de persoon én aan het transportbedrijf waar de praktijktrainer werkt en geldt alleen voor trainingen aan medewerkers binnen het bedrijf. In de minimumeisen in het Raamwerk Nascholingscursussen code 95 vindt u terug bij welke cursussen een PTN-certificaat gebruikt kan worden.

Hoe behaal ik een PTN-certificaat?

Eerst vult u dit aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier praktijktrainer nascholing


Het formulier wordt zowel door u, als door u werkgever ondertekend. Uw werkgever moet ook zijn ingeschreven bij het CBR.

Daarnaast kunt u aantonen dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent minimaal 23 jaar oud.
 • In de afgelopen 8 jaar bent u minimaal 5 jaar actief geweest als beroepschauffeur.
 • U heeft met goed gevolg deelgenomen aan de IBKI-cursus ‘Coaching en feedback geven’.

Het aanvraagformulier stuurt u, samen met de gevraagde bewijsstukken, naar klantenservice.ccv@cbr.nl.

Een PTN-certificaat wordt verkregen door te slagen voor de volgende 2 onderdelen:

 1. Rijvaardigheidsanalyse: Een examinator zal u beoordelen op uw rijvaardigheid. Dat gebeurt op basis van deze toetsmatrijs.


  De rijvaardigheidsanalyse duurt ongeveer 120 minuten.

 2. Lesaudit: Om uw didactische vaardigheden te beoordelen, ondergaat u een lesaudit. Er wordt van u verwacht dat u een les voorbereid aan de hand van een lesplan zoals dit gebruikelijk is bij de nascholing code 95. Toetsing gebeurt aan de hand van dit beoordelingsformulier.
  Vanaf 1 mei 2023 wordt voor de lesaudit PTN het formulier beoordeling docenten tweedelijns toezicht code 95 en PTN gebruikt.


  Beoordelingsformulier docenten Tweedelijns toezicht code 95 en PTN

  Dat gebeurt op basis van deze toetsmatrijs.

De lesaudit duurt ongeveer 120 minuten.

Voorbereiding voor de lesaudit:

 • De inhoud bepaalt u zelf. De inhoud moet wel passen binnen de Richtlijn vakbekwaamheid bestuurder.
 • Het opleidingsplan dat u hanteert tijdens de les moet u tenminste 5 werkdagen van te voren indienen bij het CBR via ccv.planning@cbr.nl. De examinator beoordeelt deze voorafgaand aan de lesaudit.
 • Er zijn ten minste 2 en maximaal 16 kandidaten.
 • De kandidaten zijn minimaal 16 jaar oud.
 • De kandidaten zijn de Nederlandse taal machtig.
 • De lesaudit telt niet mee voor de nascholing code 95.

Wanneer u bent geslaagd voor beide onderdelen, dan ontvangt u van het CBR het PTN-certificaat in de vorm van een pas. De pas wordt naar u/uw werkgever per post verzonden.

Wanneer u niet slaagt voor één van de twee onderdelen, doet u alleen het niet behaalde onderdeel opnieuw.

Geldigheid PTN-certificaat

Een PTN-certificaat is 5 jaar geldig. In het laatste jaar voordat deze verloopt, kunt u opnieuw opgaan door middel van dezelfde procedure om uw certificaat te verlengen.
Bent u uw certificaat verloren? U kunt een duplicaat aanvragen via klantenservice.ccv@cbr.nl. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.