Binnenvaart

Welk soort vaarbewijs heb ik nodig?

Beperkt groot vaarbewijs A


Alle binnenwateren, inclusief IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen.

Beperkt groot vaarbewijs A

Soort schepen:

 • Vrachtschepen met een lengte van 20 meter tot 40 meter (bedrijfsmatig vervoer)
 • Pleziervaartuigen met een lengte van 25 meter tot 40 meter
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van 25 meter tot 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig).

Aantal jaren vaartijd:

3 jaar

Beperkt groot vaarbewijs B


Rivieren, kanalen en meren

Beperkt groot vaarbewijs B

Soort schepen:

 • Vrachtschepen met een lengte van 20 meter tot 40 meter (bedrijfsmatig vervoer)
 • Pleziervaartuigen met een lengte van 25 meter tot 40 meter
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van 25 meter tot 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.)

Aantal jaren vaartijd:


3 jaar

Groot vaarbewijs A


Alle binnenwateren, inclusief IJsselmeer, Waddenzee en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen

Groot Vaarbewijs A

Soort schepen:

 • Schepen met een lengte van ten minste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer
 • Passagierschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers)
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van ten minste 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.)
 • Pleziervaartuigen met een lengte van ten minste 40 meter
 • Schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

Aantal jaren vaartijd:

4 jaar

Groot vaarbewijs B

Rivieren, kanalen en meren

Groot Vaarbewijs B

Soort schepen:

 • Schepen met een lengte van ten minste 40 meter die gebruikt worden of bestemd zijn voor bedrijfsmatig vervoer
 • Passagierschepen (bedrijfsmatig vervoer van meer dan 12 passagiers)
 • Sleep- en duwboten, met een lengte van ten minste 40 meter, die alleen worden gebruikt als pleziervaartuig. (let op: hiervoor is een verklaring van de Minister nodig.)
 • Pleziervaartuigen met een lengte van ten minste 40 meter
 • Schepen die worden gebruikt om een schip met een lengte van 20 meter of meer te slepen, te duwen of langszij vast mee te nemen

Aantal jaren vaartijd:


4 jaar

Rijnpatent, Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, verklaring LNG, vrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype, zeilbewijs of Sportpatent

Voor het varen van een schip op het deel van de Rijn tussen het Spijksche Veer (km 857,40) en Bazel (Mittlere Rheinbrucke km 166,64) is een geldig Rijnpatent of een Bewijs voor riviergedeelten verplicht.

Beide documenten hebben dezelfde waarde. Het grote verschil tussen beide documenten is dat u voor een Rijnpatent in het bezit moet zijn van het diploma Schipper Rijnvaart en voor het Bewijs voor Riviergedeelten in het bezit moet zijn van een Groot Vaarbewijs B (diploma Schipper, Rivieren, Kanalen, Meren).

Naast het Rijnpatent en het Bewijs voor riviergedeelten bestaan er ook een Radarpatentverklaring LNGvrijstellingsbewijs schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype, zeilbewijs en Sportpatent. Het Sportpatent is verplicht op hetzelfde gedeelte van de Rijn voor pleziervaartuigen met een lengte tot 25 meter.

Hoe zit het met het klein vaarbewijs?

Het klein vaarbewijs 1 en 2 en het groot pleziervaartbewijs worden afgegeven door VAMEX.

Met het (Beperkt) groot vaarbewijs B krijgt u vrijstelling voor klein vaarbewijs 1. Met het (Beperkt) groot vaarbewijs A, krijgt u vrijstelling voor klein vaarbewijs 2.

Voor meer informatie over en het aanvragen van een klein vaarbewijs en het groot pleziervaartbewijs kunt u terecht bij VAMEX. Het CBR beoordeelt in sommige gevallen medische Eigen verklaringen van VAMEX. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Eigen verklaring voor klein vaarbewijs en groot pleziervaartbewijs.

feedback