Sportpatent

Sportpatent uitbreiden/bijschrijven radar

Als u uw Sportpatent wilt uitbreiden, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen. De kosten voor een Sportpatent zijn:

€ 30,65

Aanvraagformulier Sportpatent

U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen, opslaan en printen. U stuurt het formulier naar:

CBR divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk

Vervolgens ontvangt u een brief met betalingsgegevens. Na betaling stuurt het CBR het Sportpatent binnen twee weken naar u toe.

Diploma Sportpatent

U haalt dit diploma bij het CBR. Voordat u dit examen mag doen, moet u voldoende Rijnreizen hebben gemaakt.

   • U moet met een schip van 15 meter in een tijdvak van tien jaar voorafgaand aan het examen tenminste zestien keer het riviergedeelte hebben bevaren waarvan binnen de laatste drie jaren tenminste drie maal in elke richting.
   • U moet de reizen op bepaalde riviergedeelten aantonen door middel van uw dienstboekje. Als u niet in het bezit bent van een dienstboekje, moet u de reizen aantonen zoals beschreven in artikel 2.09 van het Patentreglement Rijn.

  of

  • Met een door de minister van Infrastructuur en Milieu erkende opleider het riviergedeelte ten minste vier maal in elke richting hebben bevaren met een dergelijk schip gedurende een jaar voor de aanvraag voor het examen.
  • U moet de reizen kunnen aantonen door middel van een verklaring van de opleider.

  Diploma Sportpatent

  Recente pasfoto

  De pasfoto komt op uw Sportpatent. Schrijf uw naam en geboortedatum op de achterkant van de pasfoto.

  Huidig Sportpatent

  Bij een uitbreiding van een bestaand Sportpatent moet het ‘oude’ Sportpatent worden ingeleverd. Als dit Sportpatent tijdens de aanvraag in uw bezit moet blijven, kunt u wachten met het inzenden van het originele Sportpatent totdat het CBR u een voorlopig patent heeft gezonden.

  Kopie Radarpatent

  U hoeft alleen uw radarpatent mee te sturen als u uw radarbevoegdheid op het Sportpatent vermeld wilt hebben. Heeft u uw radardiploma bij het CBR gehaald? Dan hoeft u geen kopie mee te sturen.

  feedback